28-07-04

Het Blok en de "wortels" van de Europese beschaving

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

vraagt de regering,

om er, samen met andere landen, op de Intergouvernementele Conferentie voor te pleiten dat er in de preambule van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, ter aanvulling van de huidige ontwerptekst eveneens een duidelijke verwijzing naar de christelijke wortels van onze Europese beschaving zou worden ingeschreven.

23 oktober 2003

Guido TASTENHOYE (Vlaams Blok)
Alexandra COLEN (Vlaams Blok)

Bron: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/0392/51K0392001.pdf

Toch eigenaardig dat alle andere lidstaten die zo'n verwijzing wilden het hadden over de joods-christelijke wortels, maar dat de Blokkers die joodse wortels "vergaten".

Toen ze daar door Verhofstadt op gewezen werd bij de bespreking in de Kamer, bleef Colen zwijgen.12:32 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oud SS-officier: "Als ik mocht stemmen, stemde ik allicht voor het Vlaams Blok"

De Standaard interviewt op 25 februari 2004 oud-SS-officier Tony Van Dyck. Het artikel heeft als titel: "Vlaamse SS-officier toont geen berouw". Een van de vragen was de volgende:

U bent uw burgerrechten kwijtgeraakt en mag dus niet stemmen. Maar als u nu toch mocht stemmen
 ,,Dan stemde ik allicht voor het Vlaams Blok. Ik ken daar bijna iedereen aan de top. Maar ik wil het liever niet meer hebben over politiek.''11:41 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Advocaat-generaal Louis Vandenberghe van het hof van beroep van Gent over de geschriften van het Vlaams Blok

,,Uit de geschriften van het Blok blijkt duidelijk dat niet-Europeanen in het maatschappelijk leven altijd op de tweede plaats komen. Volgens hen zijn vreemdelingen gelijk aan criminaliteit en onveiligheid. De beledigende en discriminerende manier waarop over vreemdelingen wordt gesproken, gaat uit van een superioriteitsgevoel en appelleert aan de negatieve gevoelens bij een deel van de bevolking en maakt handig gebruik van het zondebokmechanisme.''
(De Standaard van 2 maart 2004)

10:24 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dewinter over assimileren en terugkeren

Dewinter: ,,Ik neem niets terug en blijf trouw aan wat ik ooit gezegd heb, maar dit moet telkens in zijn context gezien worden. Vijftien jaar geleden kon men spreken van begeleide terugkeer van vreemdelingen. De maatschappelijke en politieke omstandigheden zijn sindsdien gewijzigd. We zitten met de derde en vierde generatie vreemdelingen. Ze zijn hier geboren en hun ouders ook. Zomaar terugsturen kan dan niet meer. Ze moeten zich wel assimileren. Een terugkeer blijft wel de stok achter de deur.'' (uitspraak gedaan in De Zevende Dag, geciteerd in De Standaard van 8 maart 2004 - vet is van mij)
M.a.w. een "vreemdeling" van de derde of de vierde generatie, d.w.z. iemand van wie de ouders of zelfs de grootouders hier al geboren waren en die in het beste geval dus het "land van herkomst" enkel kent als vakantieland, kan voor Dewinter nog perfect terug gestuurd worden als ze volgens de criteria van Dewinter niet "geassimileerd" zijn. Dat ze volgens zijn criteria in het "land van herkomst" ook niet geassimileerd zullen zijn, zal hem waarschijnlijk een zorg wezen...

09:54 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-07-04

Wist U dat het Blok...

 1. ...vindt dat de fiscale amnestie niet ver genoeg gaat?
  "Zolang de belastingplichtigen en de banken niet voor honderd procent zeker kunnen zijn, is het geen goede maatregel." Marleen Govaerts en Hagen Govaerts in de Kamer tijdens de bespreking van het wetsontwerp houdende invoering van éénmalige bevrijdende aangifte, 18 december 2003
 2. ...pleit voor lagere vennootschapsbelastingen dan overal elders?
  "Ons land moet overwegen om zijn tarief voor de vennootschapsbelasting voort te verminderen tot minder dat 30% zodat het concurrentiëler wordt dan het Europees en het OESO-gemiddelde." Hagen Goyvaerts in Commissie voor de Financiën en de Begroting, 29 maart 2004
 3. ...meer geld aan defensie en oorlogsvoorbereiding wil besteden?
  "Het Vlaams Blok heeft met het oog op een Europese defensie steeds gepleit voor een verhoging van het budget" Luc Sevenhans in de Kamer tijdens debat over Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, 16 december 2003
 4. ...drie keer méér overuren wil invoeren?
  In november vorig jaar diende het Blok een wetsvoorstel in om het jaarlijks aantal overuren te verhogen van 65 tot 195 uren. Guy D'haeseleer, Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts en Luc Schevenans, Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971, ingediend op 24 december 2003
 5. ...de remgelden (de opleg) voor zieken wi l verhogen?
  Alsof het huidige remgeld nog niet hoog en behoorlijk genoeg is, eist het Vlaams Blok: "er moet een behoorlijk remgeld worden ingevoerd". senator Bosman, 3 december 1992
 6. ...de loonnorm wil verlagen naar een niveau onder de buurlanden?
  "De enige manier om ons te wapenen is dat onze loonkosten niet gelijk, maar lager liggen dan die van de belangrijkste handelspartners, met name Duitsland, Frankrijk en Nederland." Bart Laeremans in de Kamer tijdens de besprekingen van de kaderwetten over het concurrentievermogen, 13 juli 1996
 7. ...tegen de wet op het "welzijn op het werk" is?
  De voltallige Blok-fractie stemde tegen het wetsontwerp over het welzijn op het werk. Wim Verreycken, senaat 27 juni 1996
 8. ...een duur privé-pensioenstelsel wil invoeren?
  "Het privé-pensioensparen moet gestimuleerd worden" en "het repartitiestelsel moet vervangen worden door een stelsel van kapitalisatie" aldus het Blok. Vlaams Blok, een programma voor de toekomst van Vlaanderen, 1997
 9. ...een vlakke belasting wil invoeren?
  Volgens het Blok moeten minimumlonen evenveel betalen als multimiljardairs en moeten de progressieve belastingsschalen afgeschaft worden. "Iedereen zal daarbij eenzelfde belastingpercentage betalen op al zijn inkomen." Alexandra Colen, 28 november 1995 in de Kamer tijdens de bespreking van de fiscale programmawet

15:38 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Bericht 0

We zullen er eens aan beginnen.
Omdat er nooit genoeg blogs/websites tegen racisme en fascisme (en in België betekent dat in de eerste plaats: tegen het Vlaams Blok) kunnen zijn, is er hier dus nog eentje.
Tot spijt van wie het benijdt.
 
De bedoeling is duidelijk zeker:
 1. Zoveel mogelijk argumenten tegen racisme en fascisme verzamelen
 2. Die argumenten ook koppelen aan het Vlaams Blok

Ik ben niet van plan me hier voltijds mee bezig te gaan houden (er speelt zich nog vanalles af buiten het computerscherm), maar toch.

Aan alle Blokkers, veel ergernis op deze blog gewenst, aan de anderen veel plezier.

tAfkaB

14:08 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |