03-08-04

Nationaliteit van minderjarige "vreemdelingen" afpakken

[...] Een aantal verleningen van de Belgische nationaliteit moet bovendien worden herzien. Zo wil dit wetsvoorstel de nationaliteit van de minderjarige vreemdelingen van de derde generatie aan wie na 1991 de nationaliteit automatisch werd toegekend, opheffen. De meerderjarigen die op die manier Belg werden, krijgen drie jaar de tijd om te slagen voor de burgerschapsproef, net als de meerderjarigen die zich na 1993 lieten naturaliseren en hun eveneens meerderjarige kinderen. [...]
 
Bron: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0354/50K0354001.pdf, p. 11

15:51 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Uit de oude doos: Eerste conclusies rapport Van San

De Vlaams Blok Kamerfractie heeft kennis genomen van het rapport van Dokter Van San in verband met de vreemdelingencriminaliteit in ons land. Onder voorbehoud van verdere analyse kan daarover nu reeds het volgende worden gezegd :

1. Het onderzoek bevestigt wat het Vlaams Blok al meer dan 10 jaar beweert, namelijk dat de cijfers over criminaliteit bij vreemdelingen in België worden gemanipuleerd en achtergehouden.

2. Eindelijk wordt nu wetenschappelijk bewezen wat het Vlaams Blok van bij zijn ontstaan heeft gesteld, met name dat er een onmiskenbare band bestaat tussen buitenlandse afkomst en criminaliteit en dat in het bijzonder Marokkaanse jongeren in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de stadscriminaliteit

3. Door de open-grenzenpolitiek en de lakse aanpak van de criminaliteit is België de voorbije jaren een magneet geworden voor Oost-Europese maffia-bendes. Mede om deze reden pleit het Vlaams Blok al jaren voor een inperking van het vrij verkeer van personen voor de nieuwe lidstaten.

Het Vlaams Blok zal morgen in de commissie Justitie met aandrang pleiten voor een hoorzitting met Dr. Van San, waarbij de tegenwerking van de diverse stadsbesturen uit de doeken kan gedaan worden, net als de manipulatiepogingen vanwege Minister Verwilghen.

Tenslotte hopen we dat dit rapport de aanzet mag vormen voor een grondig debat over de vreemdelingencriminaliteit, waarbij de struisvogelpolitiek van de opeenvolgende regeringen en de dwaze aanbidding van de multiculturele dogma’s eindelijk ter discussie kunnen gesteld worden.

Gerolf Annemans Bart Laeremans

Fractievoorzitter Lid Commissie Justitie

 
Bron: http://www.vlaamsblokkamerfractie.org/artikel_detail.asp?...

15:18 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Politie verwijdert pamfletten tegen Blok

Op meerdere plaatsen in Heusden-Zolder hebben onbekende wildplakkers maandagochtend een 20-tal affiches en vlaggen aangebracht die tegen het Vlaams Blok gericht waren.

Zo hing er onder meer een spandoek met de slogan 'Filip Facist' aan de Victoriaburg op Suskaberg. Op één affiche werd naar 'asjeblief' verwezen. Het asjeblief-team sloeg in juni al toe in Mechelen. De politie van Heusden-Zolder werd erop uit gestuurd om de pamfletten te verwijderen. De gemeente Heusden-Zolder overweegt om klacht in te dienen tegen de wildplakkers. Het parket van Hasselt werd ingelicht.

Bron: http://www.hbvl.be/ 

:-)

09:58 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-08-04

Vlaams Blok en vrije meningsuiting

Gemeenteraad Schoten, 24 juni 2004
Interpellatie van Ghislaine Peleman (Vlaams Blok):

Een zomerproject rond Pablo Neruda? Nee, bedankt.

Pablo Neruda was niet alleen een begenadigd schrijver en dichter maar een communistisch beroepsagitator en het boegbeeld van het meest bloederige totalitaire systeem uit de recente politieke geschiedenis (het Stalinisme, dat 20 miljoen slachtoffers maakte!)
De herdenkingsprogramma's aangeboden in dit zomerproject zijn een duidelijk politiek initiatief. Achter het Pablo Neruda Platform gaan een aantal linkse en marxistische organisaties schuil. Het kan niet dat dergelijke "culturele progamma's" betaald worden met overheidsgeld.

Oh gruwel: Pablo Neruda hield er meningen op na die mevrouw Peleman niet zinnen en hop: draai die geldkraan dicht. Gevolg: geen enkele culturele werking die overheidsmiddelen ontvangt, mag nog iets rond Neruda programmeren. Een cultureel project doodknijpen, heet zoiets.

Wee de dag dat het Vlaams Blok de culturele programmatie mag bepalen en we met zijn allen naar de zoveelste Cyriel Verschaeve-herdenking worden getrommeld...


Bron: http://www.linxplus.be/benjec/artikel.asp?pid=3269&ar...

11:38 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-07-04

Vanhecke over het vreemdelingenprogramma van het Blok

"Vinden jullie ons soft? Illegalen moeten allemaal worden teruggestuurd. Ook mensen die over onze nationaliteit beschikken maar zich schuldig maken aan criminele feiten en bijgevolg bewijzen dat zij die nationaliteit niet waard zijn, moet die nationaliteit worden afgenomen. Ze moeten terug naar hun land van herkomst. Wie hier wettig verblijft, moét zich assimileren.

Voor een nationalist als ik is dat bruut gezegd: geef je eigenheid op en maak van je kinderen en kleinkinderen Vlamingen onder de Vlamingen. In die zin kan iemand met de naam Mohammed ook behoren tot het eigen volk. Zelf zou ik niet bereid zijn mijn cultuur op te geven. Ik hoop dat veel mensen fier zijn op hun eigenheid en dat zij, ondersteund door het gastland, een toekomst in hun land van herkomst opbouwen.

Die denkwijze onderscheidt ons van de rest van politiek Vlaanderen. Zover van het zeventigpuntenplan zijn we dus niet. De verplichting is weggevallen, maar ten gronde geloven we nog altijd niet in de smeltkroessamenleving."
 
De Standaard, 3 mei 2003, vet is van mij
M.a.w. het Blok hoopt dat de "vreemdelingen" uit eigen wil oprotten eens ze doorhebben dat ze hun eigenheid volledig moeten opgeven.
Wie de nationaliteit niet waard is, moet die worden afgenomen. Als je het geheel leest, slaat dat "waard zijn" niet enkel op crimineel zijn of niet.
Hij zegt het zelf: "Zover van het zeventigpuntenplan zijn we dus niet."

13:50 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een Blok-ster over Zuid-Afrika

,,Ik heb nooit een probleem met het apartheidsregime gehad. Weet u, ik ben een sociaal iemand. Met welk systeem zijn de Zuid-Afrikanen het best af? Momenteel is de criminaliteit er veel hoger. Ik heb me echt geërgerd aan de desinformatie die toen over het land werd verspreid.''Gerda Van Steenberge, 3de plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement, in De Standaard van 24 april 2003

13:39 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slaande argumenten

Uit De Standaard van 20 september 2003

Een dovemansgesprek over fuifzalen en een jeugdhuis in het Antwerpse district Deurne liep donderdagavond uit de hand. Toen districtsraadslid Tastenhoye, tevens federaal kamerlid, iedereen het spreken onmogelijk maakte met bitsige tussenkomsten, kreeg SP.A-fractieleider Ronny Matheesen het op de zenuwen. ,,Dit gesprek wordt onmogelijk, typisch fascistisch.''

Tastenhoye liep op zijn verbale belager toe en kieperde hem met stoel en al tegen de grond. Meteen werd het muisstil. Ver moest niemand lopen voor een klacht. Achter het districtshuis van Deurne bevindt zich het politiekantoor. Matheesen diende klacht in wegens slagen en verwondingen (hij is drie dagen werkonbekwaam), Tastenhoye wegens laster en eerroof.

Volgens Dewinter een "schoonheidsfoutje".

13:02 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |