05-08-04

Vlaams Blok over mensenrechten.

Bron: http://vlaamsblok.be/actualiteit_week_119.shtml
 
[04/08/2004] - De mensenrechten

België eerbiedigt bepaalde domeinen van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten niet, een overeenkomst die door 152 landen werd ondertekend. Dat zegt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Het comité heeft het dan over "geweld door de politie, de behandeling van vreemdelingen en de vele racistische daden". Even slikken is het als je zoiets leest, maar sta ons toe enkele bedenkingen te hebben.

Het is niet onbelangrijk om te weten dat het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties zich voor een aanzienlijk deel baseert op krantenartikels en - eenzijdige - informatie van niet-gouvernementele organisaties. Dat bevestigt ook Freddy Roosemont, de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. Wetende dat vooral deze laatste groep dikwijls tot de vreemdelingenlobby kan worden gerekend, is het bovendien niet zo heel verwonderlijk dat het comité tot dergelijke onheilspellende conclusies komt.

Roosemont reageert bondig: "Er wordt te weinig rekening gehouden met de realiteit." Wie zijn wij om hem tegen te spreken? Inderdaad, terwijl onze politiediensten onder bijzonder moeilijke omstandigheden hun werk proberen te doen en van begin tot einde op de vingers worden gekeken, is er haast niemand die eens onderzoekt hoe bijvoorbeeld afgewezen asielzoekers zich 'gedragen' tijdens hun repatriëring. Dat men misschien dat eerst eens onderzoekt vooraleer de politiediensten met de vinger te wijzen.

Het rapport van het comité heeft het ook over de "vele racistische, xenofobe, antisemitische of anti-islamitische daden'' in België. Toch wel bij de haren getrokken, niet? Het Vlaams Blok stelt zich wel de vraag of de bijvoeglijke naamwoorden niet kunnen worden aangevuld met anti-Vlaams of zelfs geweld tegen het Vlaams Blok. Gewelddadige feiten tegen het Vlaams Blok, zijn leden en zijn sympathisanten zijn immers 'net iets' talrijker dan anti-islamitisch geweld. Maar die dingen halen natuurlijk zelden of nooit de media, laat staan dat een niet-gouvernementele organisatie zich hier zou in interesseren ...

Een andere vraag die iemand maar eens aan het comité moet stellen, is bovendien hoe het zit met de vrije meningsuiting. In welke democratie is het immers mogelijk dat een oppositiepartij, die ondertussen nota bene één miljoen kiezers vertegenwoordigt, door de marionetten van de macht voor de rechter wordt gesleept en dreigt verboden te worden? We zullen maar veronderstellen dat het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties dit over het hoofd heeft gezien, niet?

Een normale mensenrechtenorganisatie zou zich over dergelijke - door het regime ingestelde - processen zorgen maken. Dit comité echter vindt het allemaal nog niet ver genoeg gaan en maakt zich zorgen over het feit dat de wetgeving die de partijfinanciering van het Vlaams Blok moet stilleggen door de senaat nog niet is goedgekeurd. Begrijpe wie kan ...

 

10:40 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.