04-08-04

Uit het Programma van het Vlaams Blok

Bron: http://vlaamsblok.be/pdf/programmabrochure.pdf

p. 44: "In België worden de meeste loononderhandelingen (de fameuze CAO’s of collectieve arbeidsovereenkomsten) nog altijd centraal gevoerd. Dat is niet logisch, want de productiviteit in Vlaanderen ligt stukken hoger dan in Wallonië. De talenkennis in het zuiden is meestal gebrekkig. De lonen zijn er relatief hoog en in de werkloosheid scoort Wallonië aanzienlijk slechter. Het ligt dus voor de hand dat Vlaanderen bij nationale onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers de tol betaalt. Daarom pleit het Vlaams Blok voor het afsluiten van sectoriële akkoorden op Vlaams niveau. Zo kunnen wij in Vlaanderen een eigen loonpolitiek voeren en onze concurrentiepositie verbeteren op de internationale markt."

Volgens mij kan dat alleen maar betekenen dat het Blok vindt dat het "eigen volk" minder moet gaan verdienen...

p. 45: [...] "Het Vlaams Blok pleit ook voor de oprichting van echte ondernemingsraden, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn. Deze raden moeten leiden tot een democratische besluitvorming die zowel werkgevers als werknemers ten goede komt." [...]

Ze noemen het niet meer zo, maar dit is solidarisme van het zuiverste water. Iets dat ze overgenomen hebben van de Vlaamsnationalisten uit de jaren 1930. Die vonden immers ook dat de zogezegde gemeenschappelijke belangen van de werkgevers en werknemers moeten primeren op hun tegenstellingen.


09:55 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.