04-08-04

Arabisch en Turks in het secundair onderwijs

Persmededeling Vlaams Blok Fractie in het Vlaams Parlement 02 augustus 2000 ondertekend door Filip Dewinter en met als titel:
"CVP wil Arabisch en Turks invoeren als derde en vierde taal in secundair onderwijs: arrogante provocatie aan het adres van alle Vlamingen"


[...]Het voorstel van de CVP om Arabisch en Turks in te voeren als derde en vierde taal is een regelrechte provocatie aan het adres van alle Vlamingen. Dit voorstel is een zoveelste stap in de richting van de arabisering van ons land.[...]
[...] "Het Vlaams Blok gaat ervan uit dat een aantal niet-Europese vreemdelingen zich aan het lot van de Vlamingen willen verbinden, en dat deze vreemdelingen hier mogen blijven. Voor de anderen daarentegen dient een begeleide terugkeer georganiseerd te worden, en dat impliceert onvermijdelijk dat deze vreemdelingen zich zonder al te veel problemen in hun landen van herkomst moeten kunnen integreren. Daartoe is specifiek (taal)onderwijs vereist. [...]

Bron: http://www.vlaamsblokvlaamsparlement.org/vorigewebstek/pe...

Iedereen die naar school is geweest, weet natuurlijk dat een "derde" en zeker een "vierde" taal keuzevakken zijn.


11:21 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.