03-08-04

Uit de oude doos: Eerste conclusies rapport Van San

De Vlaams Blok Kamerfractie heeft kennis genomen van het rapport van Dokter Van San in verband met de vreemdelingencriminaliteit in ons land. Onder voorbehoud van verdere analyse kan daarover nu reeds het volgende worden gezegd :

1. Het onderzoek bevestigt wat het Vlaams Blok al meer dan 10 jaar beweert, namelijk dat de cijfers over criminaliteit bij vreemdelingen in België worden gemanipuleerd en achtergehouden.

2. Eindelijk wordt nu wetenschappelijk bewezen wat het Vlaams Blok van bij zijn ontstaan heeft gesteld, met name dat er een onmiskenbare band bestaat tussen buitenlandse afkomst en criminaliteit en dat in het bijzonder Marokkaanse jongeren in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de stadscriminaliteit

3. Door de open-grenzenpolitiek en de lakse aanpak van de criminaliteit is België de voorbije jaren een magneet geworden voor Oost-Europese maffia-bendes. Mede om deze reden pleit het Vlaams Blok al jaren voor een inperking van het vrij verkeer van personen voor de nieuwe lidstaten.

Het Vlaams Blok zal morgen in de commissie Justitie met aandrang pleiten voor een hoorzitting met Dr. Van San, waarbij de tegenwerking van de diverse stadsbesturen uit de doeken kan gedaan worden, net als de manipulatiepogingen vanwege Minister Verwilghen.

Tenslotte hopen we dat dit rapport de aanzet mag vormen voor een grondig debat over de vreemdelingencriminaliteit, waarbij de struisvogelpolitiek van de opeenvolgende regeringen en de dwaze aanbidding van de multiculturele dogma’s eindelijk ter discussie kunnen gesteld worden.

Gerolf Annemans Bart Laeremans

Fractievoorzitter Lid Commissie Justitie

 
Bron: http://www.vlaamsblokkamerfractie.org/artikel_detail.asp?...

15:18 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.