28-07-04

Vanhecke over het vreemdelingenprogramma van het Blok

"Vinden jullie ons soft? Illegalen moeten allemaal worden teruggestuurd. Ook mensen die over onze nationaliteit beschikken maar zich schuldig maken aan criminele feiten en bijgevolg bewijzen dat zij die nationaliteit niet waard zijn, moet die nationaliteit worden afgenomen. Ze moeten terug naar hun land van herkomst. Wie hier wettig verblijft, moét zich assimileren.

Voor een nationalist als ik is dat bruut gezegd: geef je eigenheid op en maak van je kinderen en kleinkinderen Vlamingen onder de Vlamingen. In die zin kan iemand met de naam Mohammed ook behoren tot het eigen volk. Zelf zou ik niet bereid zijn mijn cultuur op te geven. Ik hoop dat veel mensen fier zijn op hun eigenheid en dat zij, ondersteund door het gastland, een toekomst in hun land van herkomst opbouwen.

Die denkwijze onderscheidt ons van de rest van politiek Vlaanderen. Zover van het zeventigpuntenplan zijn we dus niet. De verplichting is weggevallen, maar ten gronde geloven we nog altijd niet in de smeltkroessamenleving."
 
De Standaard, 3 mei 2003, vet is van mij
M.a.w. het Blok hoopt dat de "vreemdelingen" uit eigen wil oprotten eens ze doorhebben dat ze hun eigenheid volledig moeten opgeven.
Wie de nationaliteit niet waard is, moet die worden afgenomen. Als je het geheel leest, slaat dat "waard zijn" niet enkel op crimineel zijn of niet.
Hij zegt het zelf: "Zover van het zeventigpuntenplan zijn we dus niet."

13:50 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een Blok-ster over Zuid-Afrika

,,Ik heb nooit een probleem met het apartheidsregime gehad. Weet u, ik ben een sociaal iemand. Met welk systeem zijn de Zuid-Afrikanen het best af? Momenteel is de criminaliteit er veel hoger. Ik heb me echt geërgerd aan de desinformatie die toen over het land werd verspreid.''Gerda Van Steenberge, 3de plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement, in De Standaard van 24 april 2003

13:39 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slaande argumenten

Uit De Standaard van 20 september 2003

Een dovemansgesprek over fuifzalen en een jeugdhuis in het Antwerpse district Deurne liep donderdagavond uit de hand. Toen districtsraadslid Tastenhoye, tevens federaal kamerlid, iedereen het spreken onmogelijk maakte met bitsige tussenkomsten, kreeg SP.A-fractieleider Ronny Matheesen het op de zenuwen. ,,Dit gesprek wordt onmogelijk, typisch fascistisch.''

Tastenhoye liep op zijn verbale belager toe en kieperde hem met stoel en al tegen de grond. Meteen werd het muisstil. Ver moest niemand lopen voor een klacht. Achter het districtshuis van Deurne bevindt zich het politiekantoor. Matheesen diende klacht in wegens slagen en verwondingen (hij is drie dagen werkonbekwaam), Tastenhoye wegens laster en eerroof.

Volgens Dewinter een "schoonheidsfoutje".

13:02 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het Blok en de "wortels" van de Europese beschaving

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

vraagt de regering,

om er, samen met andere landen, op de Intergouvernementele Conferentie voor te pleiten dat er in de preambule van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, ter aanvulling van de huidige ontwerptekst eveneens een duidelijke verwijzing naar de christelijke wortels van onze Europese beschaving zou worden ingeschreven.

23 oktober 2003

Guido TASTENHOYE (Vlaams Blok)
Alexandra COLEN (Vlaams Blok)

Bron: http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/0392/51K0392001.pdf

Toch eigenaardig dat alle andere lidstaten die zo'n verwijzing wilden het hadden over de joods-christelijke wortels, maar dat de Blokkers die joodse wortels "vergaten".

Toen ze daar door Verhofstadt op gewezen werd bij de bespreking in de Kamer, bleef Colen zwijgen.12:32 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oud SS-officier: "Als ik mocht stemmen, stemde ik allicht voor het Vlaams Blok"

De Standaard interviewt op 25 februari 2004 oud-SS-officier Tony Van Dyck. Het artikel heeft als titel: "Vlaamse SS-officier toont geen berouw". Een van de vragen was de volgende:

U bent uw burgerrechten kwijtgeraakt en mag dus niet stemmen. Maar als u nu toch mocht stemmen
 ,,Dan stemde ik allicht voor het Vlaams Blok. Ik ken daar bijna iedereen aan de top. Maar ik wil het liever niet meer hebben over politiek.''11:41 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Advocaat-generaal Louis Vandenberghe van het hof van beroep van Gent over de geschriften van het Vlaams Blok

,,Uit de geschriften van het Blok blijkt duidelijk dat niet-Europeanen in het maatschappelijk leven altijd op de tweede plaats komen. Volgens hen zijn vreemdelingen gelijk aan criminaliteit en onveiligheid. De beledigende en discriminerende manier waarop over vreemdelingen wordt gesproken, gaat uit van een superioriteitsgevoel en appelleert aan de negatieve gevoelens bij een deel van de bevolking en maakt handig gebruik van het zondebokmechanisme.''
(De Standaard van 2 maart 2004)

10:24 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dewinter over assimileren en terugkeren

Dewinter: ,,Ik neem niets terug en blijf trouw aan wat ik ooit gezegd heb, maar dit moet telkens in zijn context gezien worden. Vijftien jaar geleden kon men spreken van begeleide terugkeer van vreemdelingen. De maatschappelijke en politieke omstandigheden zijn sindsdien gewijzigd. We zitten met de derde en vierde generatie vreemdelingen. Ze zijn hier geboren en hun ouders ook. Zomaar terugsturen kan dan niet meer. Ze moeten zich wel assimileren. Een terugkeer blijft wel de stok achter de deur.'' (uitspraak gedaan in De Zevende Dag, geciteerd in De Standaard van 8 maart 2004 - vet is van mij)
M.a.w. een "vreemdeling" van de derde of de vierde generatie, d.w.z. iemand van wie de ouders of zelfs de grootouders hier al geboren waren en die in het beste geval dus het "land van herkomst" enkel kent als vakantieland, kan voor Dewinter nog perfect terug gestuurd worden als ze volgens de criteria van Dewinter niet "geassimileerd" zijn. Dat ze volgens zijn criteria in het "land van herkomst" ook niet geassimileerd zullen zijn, zal hem waarschijnlijk een zorg wezen...

09:54 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |