26-07-04

Wist U dat het Blok...

 1. ...vindt dat de fiscale amnestie niet ver genoeg gaat?
  "Zolang de belastingplichtigen en de banken niet voor honderd procent zeker kunnen zijn, is het geen goede maatregel." Marleen Govaerts en Hagen Govaerts in de Kamer tijdens de bespreking van het wetsontwerp houdende invoering van éénmalige bevrijdende aangifte, 18 december 2003
 2. ...pleit voor lagere vennootschapsbelastingen dan overal elders?
  "Ons land moet overwegen om zijn tarief voor de vennootschapsbelasting voort te verminderen tot minder dat 30% zodat het concurrentiëler wordt dan het Europees en het OESO-gemiddelde." Hagen Goyvaerts in Commissie voor de Financiën en de Begroting, 29 maart 2004
 3. ...meer geld aan defensie en oorlogsvoorbereiding wil besteden?
  "Het Vlaams Blok heeft met het oog op een Europese defensie steeds gepleit voor een verhoging van het budget" Luc Sevenhans in de Kamer tijdens debat over Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, 16 december 2003
 4. ...drie keer méér overuren wil invoeren?
  In november vorig jaar diende het Blok een wetsvoorstel in om het jaarlijks aantal overuren te verhogen van 65 tot 195 uren. Guy D'haeseleer, Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts en Luc Schevenans, Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971, ingediend op 24 december 2003
 5. ...de remgelden (de opleg) voor zieken wi l verhogen?
  Alsof het huidige remgeld nog niet hoog en behoorlijk genoeg is, eist het Vlaams Blok: "er moet een behoorlijk remgeld worden ingevoerd". senator Bosman, 3 december 1992
 6. ...de loonnorm wil verlagen naar een niveau onder de buurlanden?
  "De enige manier om ons te wapenen is dat onze loonkosten niet gelijk, maar lager liggen dan die van de belangrijkste handelspartners, met name Duitsland, Frankrijk en Nederland." Bart Laeremans in de Kamer tijdens de besprekingen van de kaderwetten over het concurrentievermogen, 13 juli 1996
 7. ...tegen de wet op het "welzijn op het werk" is?
  De voltallige Blok-fractie stemde tegen het wetsontwerp over het welzijn op het werk. Wim Verreycken, senaat 27 juni 1996
 8. ...een duur privé-pensioenstelsel wil invoeren?
  "Het privé-pensioensparen moet gestimuleerd worden" en "het repartitiestelsel moet vervangen worden door een stelsel van kapitalisatie" aldus het Blok. Vlaams Blok, een programma voor de toekomst van Vlaanderen, 1997
 9. ...een vlakke belasting wil invoeren?
  Volgens het Blok moeten minimumlonen evenveel betalen als multimiljardairs en moeten de progressieve belastingsschalen afgeschaft worden. "Iedereen zal daarbij eenzelfde belastingpercentage betalen op al zijn inkomen." Alexandra Colen, 28 november 1995 in de Kamer tijdens de bespreking van de fiscale programmawet

15:38 Gepost door tAfkaB | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

goed van u, tAfkaB! Ik voeg me trouwens vòllédig achter de uitspraak van Malcolm X.
Tephen Biko slaat ook de nagel op de kop, maar 't is aan alle positievelingen om de anderen met hun neus op de feiten te drukken.
Zoals je op mijn blog kunt zien heb ik het dan niet enkel over het Vlaams Blok, maar op iederéén.
Die verdomde economie en bijhorende concurrentiestrijd houden ons allemaal oliedom! Ook de VLD'ers, ook de SPA'ers, ja, zelfs GROEN! zou heel wat beter moeten doen! Alle politieke partijen hebben maar 1 iets op het oog, nl. de economie laten floreren, en daar geven ze dan elk een apart (schijnheilig?) tintje aan... En dat terwijl zij zouden moeten strijden voor algemene ontwikkeling (dus niet enkel economisch gericht!), geestelijke verruiming, geluk, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid en de creatie van het alombekend aardsparadijs.
We hebben immers alle troeven in handen om dat te verwezenlijken!
mensen & technologie... maarjammer genoeg wordt hier 'zomaar' algemeen aanvaard dat bijna elke mens levenslang slaaf is van de economie, dat er geen geld genoeg is om ecologische problemen op te lossen, etc... "SCHAF DAT DAN TOCH AF!"
Maar neen, ik ben maar een dromer... en toch, moest de wil er zijn, dan zou de rest wel volgen.

Grtz & chrz!

Gepost door: ABB° | 27-07-04

ter info, niet mijn site tho strange, 't was al een paar weken geleden dat ik nog es m'n eigen blog gecheckt had. Nu keek ik er 2 dagen na elkaar naar en telkens werd er bij de willekeurige sites een anti-Vlaams Blok-blog geplaatst...
Ik geloof niet in onwillekeurig toeval, daarvoor zit de natuur (wij dus ook!) té harmonisch in elkaar, niks werd bij dit ontwerp aan het toeval overgelaten... dus leek het me best u even deze site door te geven.
Zou de wereld dan toch aan het verbeteren zijn?! YIHAAA!!:D))
;)

Gepost door: ABB° | 27-07-04

De commentaren zijn gesloten.